אירית אידלמן

מנהלת אדמניסטרטיבית

אירית משמשת זה שנים רבות כמנהלת אדמיניסטרטיבית ומלווה בנאמנות ובאיכפתיות את המטופלים עד לשביעות רצונם המלאה.